werkwijze


Mocht u na het zien en lezen van de website vragen hebben, dan nodig ik u van harte uit contact op te nemen middels het contactformulier of door het sturen van een e-mail. Dit heeft de voorkeur, omdat ik door mijn werkzaamheden niet altijd in de gelegenheid ben om de telefoon aan te nemen.

 

Aan de hand van uw mail, zal ik contact met u opnemen voor een afspraak, waarin we (in alle rust) bespreken wat al uw wensen zijn voor het te maken kunstwerk. Ik zal tijdens dit intake gesprek een aantal vragen stellen zoals;

- Waar is het beeld/kunstwerk voor bedoeld?

- Waar zal het geplaatst worden? Binnen- of buitenshuis?

- Welk een gevoel dient het beeld op te roepen?

- Welke uitstraling heeft u voor ogen met dit werk/beeld?

 

In gesprek met u als opdrachtgever(s) kom ik gaandeweg tot het thema en het gevoel dat u voor ogen heeft. Ik verbeeld als het ware het gevoel, dat in relatie staat tot het verhaal dat u met mij deelt.

 

Ik zal aan de hand van ons gesprek diverse schetsideeën aanleveren, waarin ik al deze gegevens verwerk. Daarna ontmoeten we elkaar nogmaals om de puntjes op de i te zetten om zo tot het definitieve ontwerp te komen. 

 

Soms worden er uit diverse schetsideeën elementen gecombineerd en breder uitgewerkt tijdens het ontwerpproces. Anderzijds zijn er opdrachten waar één en ander meteen bij een eerste ontmoeting duidelijk is. Dit is afhankelijk van de complexiteit van iedere unieke opdracht.

 

Doordat de opdrachtgever een belangrijke rol vervult in het aangeven van de toepassing van het beeld (zoals de plaatsing en waarvoor het bedoeld is) zijn de mogelijkheden talrijk, en hierdoor heel uiteenlopend en divers.

 

Mijn streven is, het werk zo te scheppen, dat het de lading in zijn geheel dekt.